ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Родителски срещи

На 25.01.2024 г. от 18 ч. ще се проведе родителско-учителска среща за 12. клас.
Разпределението на стаите е следното:
– 12 а клас – стая 411
– 12 б клас – стая 410
– 12 в клас – стая 409
– 12 г клас – стая 308
– 12 д клас – стая 311
– 12 е клас – стая 309
– 12 ж клас – стая 408