ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Ученически съвет

Ученическият съвет има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище.

Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават.

Документи:

Сборник „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ – участие на гимназията по проект за ученическо самоуправление стр.227-233