ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково

История

От началото на учебната 1970 – 1971 г. в Първа гимназия с преподаване на руски език в Хасково са открити паралелки с изучаване на немски език. Преподавателите са амбициозни млади хора, завършили Езиковата гимназия в Бургас и германистика в Софийския университет. Създадени са всички условия за съвременно езиково обучение. Със заповед № Д - 1 на министъра на народната просвета, издадена на 10 април 1971 г., е разпоредено в град Хасково да се обособят в самостоятелна политехническа гимназия паралелките с преподаване на немски език. С този административен акт официално се поставя началото на Немската езикова гимназия, която сега носи наименованието Езикова гимназия “Професор доктор Асен Златаров”. Първи директор на Политехническа гимназия с преподаване на немски език е Васил Иванов. На 15 септември 1971 г. 167 ученици (от първия и втория випуск) първи прекрачват прага на новото училище. Посрещат ги директорът, 9 учители и 5 възпитатели.

От 1982 г. в гимназията се въвежда изучаването на английски език, а от 1983 г. - на френски език. През същат година гимназията става Единно средно политехническо училище. През 1985 година гимназията е вече Единно средно политехническо училище с преподаване на чужди езици “Проф. д-р Асен Златаров”. Името си гимназията получава именно когато се навършват 100 години от рождението на забележителния български учен и общественик, почетен гражданин на Хасково.

През всичките 50 години на своето съществуване Езиковата неизменно е едно от най-привлекателните училища в Хасково, с най-силно присъствие в обществения и културния живот на града. В гимназията са работили и преподават забележителни учители. Нейни възпитаници са личности, които се отличават с огромна любов към знанието, с широта на своите възгледи, с неподражаем интелект и с непознаващ граници свободолюбив дух.

Интересът към гимназията е голям – от страна на чужди правителствени, културни и образователни институции. Възпитаниците на училището са високо ценени заради успешната им реализация както в национална, така и в международна интеркултурна среда.

Те следват думите на своя патрон – видния интелектуалец и общественик проф. д-р Асен Златаров – „Денят таи това, което утре ще изгрее“.

Патрон

Проф. д-р Асен Златаров е роден в Хасково на 4 февруари 1885 г. Следва химия в Женевския университет (1904-07). През 1908 г. става доктор по химия и физика в Гренобълския университет. Учителства в Пловдив. Специализира в Мюнхен (1909-1910). Редактира списанията „Химия и индустрия“ и „Природа и наука“ и библиотеките „Натурфилософско четиво“ и „Наука и живот“.

От 1924 е извънреден, а от 1935 редовен професор в Софийския университет. Автор е на литературни статии, стихове, лирична проза и един роман. В периода (1925-1927) е член на литературния кръг „Стрелец“. Сътрудничи на литературната периодика през 30-те години. Активен участник е в Българския народен морски сговор.

Проф. Асен Златаров участва в създаването на Комитет за защита на евреите, заедно с вдовицата на държавника Петко Каравелов – обществената деятелка Екатерина Каравелова, писателя Антон Страшимиров, проф. Петко Стайнов и др. Тогавашните вестници „Мир“ и „Слово“ публикуват статии срещу изградения комитет, като пишат, че не е работа на България, още повече на отделни граждани, да се бъркат в делата на велика Германия. На 3 юли 1933 г. е осуетено събрание, на което лектори са Екатерина Каравелова и Антон Страшимиров.

СИМВОЛИ

Утвърдени символи на училището са училищната униформа, училищното знаме, логото и училищният химн

ТРАДИЦИИ


Традиционни за училището празници са:
1. Патронен празник
2. Фашинг карнавал
3. Хелоуин
4. Седмица на франкофонията
5. Испанска фиеста
6. Коледно и пролетно благотворително парти
7. Изпращане на абитуриентите от випуска
8. Годишна продукция на извънкласните форми